(ANTĐ) - LTS: Sau khi Báo ANTĐ đăng diễn đàn văn hóa đọc, đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của bạn đọc cũng như các nhà văn. Nhà văn Vũ Đảm là người đầu tiên làm luận văn Thạc sĩ khoa học về đề tài văn hóa đọc trong thanh niên, học sinh Hà Nội hiện nay, và cũng là người đã tham gia đề tài cấp Bộ về văn hóa đọc của Vụ Xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương. Với tâm huyết của mình, ông đã gửi đến Báo ANTĐ một số giải pháp cho thực trạng văn hóa đọc hiện nay...