Công ty Cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) chính thức ra mắt giải pháp giám sát website tập trung (VNCS Web Monitoring) có khả năng giám sát đồng thời nhiều website nhằm phát hiện các cuộc tấn công và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực.