Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tính chung 11 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm chỉ bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân tăng đến 8,3% so với cùng kỳ 2015...

Giai ngan du an dau tu truc tiep nuoc ngoai tang 8,3% so voi cung ky - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 18,103 tỷ USD, bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015 và các dự án FDI ước tính đã giải ngân được 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015 (tính đến ngày 20/11/2016).

Trong 11 tháng năm 2016, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) (kể cả dầu thô) đạt 114,076 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 111,979 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 70,2% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 92,831 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,2% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 11 tháng năm 2016, khu vực ĐTNN xuất siêu 21,245 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 19,148 tỷ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20/11/2016, cả nước có 2.240 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 13,028 tỷ USD, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2015 và có 1.075 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,075 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với 907 dự án đầu tư đăng ký mới và 766 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 13,41 tỷ USD, chiếm 74,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 11 tháng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 49 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740,93 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 684,84 triệu USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.

Theo đối tác đầu tư, có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,29 tỷ USD, chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Xinh-ga-po đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,05 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,95 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 54 tỉnh TP, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 45 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,93 tỷ USD, chiếm 10,7%. Tiếp theo là Đồng Nai, Hà Nội và TP HCM với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,87 tỷ USD, 1,84 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

P.V