Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến nay, gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được 28.444 tỷ đồng.

Giai ngan 28.444 ty dong - Anh 1

Gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Ảnh: TQ

Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, ký hợp đồng cam kết cho vay 56.181 hộ với số tiền là 27.446 tỷ đồng, đã giải ngân 56.181 hộ với số tiền là 23.049 tỷ đồng; đối với tổ chức, doanh nghiệp, đã giải ngân 60 dự án với số tiền là 5.395 tỷ đồng, dư nợ là 3.752 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/8/2016 đạt 419.223 tỷ đồng, tăng 6,73% so với thời điểm 31/12/2015 và giảm 0,06% so với thời điểm 31/7/2016.

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm nhưng tốc độ đã chậm lại, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ: Tính đến 20/10/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 32.709 tỷ đồng, so với tháng 12/2015 giảm 18.180 tỷ đồng (giảm 35,72%); so với thời điểm 20/9/2016 giảm 918 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản trong tháng 10/2016 khá sôi động, lượng giao dịch tăng mạnh so với tháng trước. Tại Hà Nội, trong tháng 10 có khoảng 1.300 giao dịch (tăng 18,2% so với tháng trước). Tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 1.225 giao dịch (tăng 16,7% so với tháng trước). Giá bất động sản tháng 10/2016 vẫn duy trì ổn định, không có sự biến động mạnh.

Trần Quý