Con trai nhìn thế chứ có rất nhiều bí ẩn lắm! Không phải các hắn cố tình đâu nhưng do “trời sinh tính” thế rồi.