Sáng 31-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết giai đoạn 1 triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Sau hai năm triển khai thực hiện nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị theo Chỉ thị số 07 của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng ngành, từng tổ chức và cá nhân; tổ chức ký kết chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thuộc quyền và trên địa bàn tích cực tham gia giải mã; xây dựng phần mềm giải mã, chuẩn bị cơ sở và triển khai thu thập thông tin... Đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã thu thập được 14.388 thông tin cần giải mã; 16.484 thông tin giải mã và 12.046 thông tin về liệt sĩ; toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ giải mã đúng kế hoạch đã đề ra..., góp phần thực hiện Đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2012 đến năm 2020 và những năm tiếp theo", nhanh và hiệu quả hơn; làm cơ sở để giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng thiết tha của cộng đồng xã hội và thân nhân gia đình liệt sĩ.