Chàng bỗng yêu cầu thưởng thức tư thế mới. Đừng lo lắng, không có nghĩa là chàng có nhân tình. Giả dụ có chăng nữa thì cử chỉ, lời nói của chàng cũng rất cẩn trọng.