"Water Bottle Flip" - trào lưu ném chai giữ thăng bằng hiện thu hút đông đảo giới trẻ thế giới tham gia và nâng dần độ khó của thử thách.

Video: Trào lưu ném chai giữ thăng bằng thách thức giới trẻ: