Dùng que nhọn đâm xuyên bóng hay nhấn vào đinh tán mà không thủng, thổi bóng không cần bơm, hơ bóng trên lửa mà không nổ.

Giai ma 4 tro ao thuat thu vi voi bong bay - Anh 1

Ốc Sên