(VTC News) - Những chiếc xe tăng vừa đua tốc độ vừa thi bắn chính xác vào các mục tiêu trên đường đua với nhiều chướng ngại vật và địa hình hiểm trở.

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 1

Xe thiết giáp BMP-2 tham gia cuộc thi

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 2

Một thành viên trong kíp lái của xe tăng T-72B

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 3

Các xe tăng vượt địa hình tuyết

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 4

Xe vừa đua tốc độ vừa tranh giành sự chính xác khi bắn

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 5

Các xe tham gia cuộc thi xếp hàng chờ xuất phát

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 6

Các thành viên sử dụng xe tăng T-72B trong cuộc thi

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 7

Phần thi bắn mục tiêu có nội dung bắn tháp pháo và bắn súng máy

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 8

Các thành viên chuẩn bị cho cuộc đua

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 9

Một phần thi của xe tham gia cuộc đua

Giai dua xe tang doc dao o vung Vien Dong, Nga - Anh 10

Các xe được sơn màu để đánh dấu đội của mình