Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đối với Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 169 Luật Nhà ở năm 2014 về việc thông qua và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Giai doan 2016-2020, Da Nang du kien dau tu xay dung 1.654 can nha o xa hoi - Anh 1

Ý kiến của Bộ Xây dựng như sau:

Dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã xây dựng được cơ sở tính toán, mục tiêu và định hướng dự báo nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Trong dự thảo Chương trình đã xác định nhu cầu về quỹ đất, quy hoạch các khu dự án phát triển nhà ở, phương án giải quyết chỗ ở của từng nhóm đối tượng; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người; số lượng, diện tích, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; dự kiến các nguồn vốn đầu tư; các cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở… Đặc biệt việc dự báo được nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội, tạo cơ sở để đưa ra phương án giải quyết chỗ ở cho từng loại đối tượng như: công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp khu vực đô thị… góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Nội dung của dự thảo Chương trình đã bám sát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ/TTg ngày 30/11/2011. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Chương trình trước khi trình Hội đồng nhân dân thông qua, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, xem xét thêm một số nội dung:

Về nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách Thành phố để thực hiện phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội:

Theo nội dung dự thảo Chương trình, trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng 1.654 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Tuy nhiên, tại bảng tính toán nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 chưa thể hiện việc bố trí vốn ngân sách Thành phố để xây dựng số lượng nhà ở xã hội này. Do đó, đề nghị xem xét điều chỉnh nội dung này cho phù hợp giữa thuyết minh và tính toán.

Về phát triển nhà ở xã hội cho sinh viên:

Dự thảo Chương trình dự kiến bố trí khu đất 3,01ha và huy động 577,29 tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp để phát triển nhà ở cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu đến năm 2030. Trong khi đó, Thành phố có chủ trương chuyển đổi 02 khu ký túc xá sinh viên đang triển khai dở dang trên địa bàn: Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố tại Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh (Khu 5,6ha) và Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố - Mở rộng tại Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh (Khu 3,5ha) sang làm nhà ở công nhân (văn bản số 8960/UBND-QLĐtư ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng). Do đó, Thành phố cần cân nhắc, xác định phương án triển khai phù hợp, bảo đảm nguồn lực thực hiện phát triển nhà ở cho sinh viên trong thời gian tới.

Hải Đăng