Nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan trong việc phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng triển khai quy định về phối hợp thực hiện công tác giám sát hải quan tại TP.HCM, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM tháo gỡ một số vướng mắc dự kiến phát sinh khi triển khai.

Giai dap nhieu vuong mac trong phoi hop doanh nghiep cang giam sat hang hoa - Anh 1

Hàng hóa XNK tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Ảnh: Thu Hòa.

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp khai sai số container tờ khai đã thông quan, số container đủ điều kiện qua khu vực giám sát thực tế là số container khác, Tổng cục Hải quan cho biết, người khai có trách nhiệm khai sửa đổi, bổ sung số hiệu container theo hướng dẫn về khai bổ sung số hiệu container khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại điểm 3 công 18195/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính ngày 8-12-2015, cơ quan Hải quan thực hiện cập nhật số container trên hệ thống E-Customs. Sau khi hoàn thành sửa đổi hoặc bổ sung số hiệu container theo quy định, hệ thống E-Customs tự động xử lý và trả lại thông tin đủ điều kiện qua khu vực giám sát với số container mới.

Về trường hợp hàng chung container cho nhiều tờ khai nhưng doanh nghiệp chỉ khai số container cho một số tờ khai và một số tờ khai quên không khai số container, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, quy định hiện hành quy định trách nhiệm người khai hải quan hoặc người vận chuyển có trách nhiệm khai báo đầy đủ nếu có tờ khai chung container khi thực hiện thủ tục đưa hàng ra khỏi cảng và doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm chỉ cho phép người khai hoặc người vận chuyển đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát khi các tờ khai chung container đã hoàn thành thủ tục (phải khai báo đầy đủ số container).

Do vậy, trường hợp lô hàng có nhiều tờ khai chung container, trong đó còn tờ khai chưa khai báo số container thì chưa đủ điều kiện hoàn thành thủ tục để được lấy hàng qua khu vực giám sát.

Trường hợp nhiều doanh nghiệp cùng khai một container hàng xuất khẩu cho các tờ khai khác nhau, nhưng thực tế chỉ có một doanh nghiệp xuất khẩu số container trên do các doanh nghiệp khác khai sai số container hoặc cố ý khai sai số container không xuất khẩu và tờ khai đã được thông quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu, trong trường hợp người khai khai sai hoặc cố ý khai số container không xuất khẩu nhưng không thực hiện khai sửa đổi, bổ sung hoặc không hủy tờ khai theo quy định, cơ quan Hải quan phát hiện thì xử lý vi phạm theo quy định. Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện các thao tác nghiệp vụ để hủy xác nhận đối với tờ khai.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các bước nghiệp vụ thực hiện trong các trường hợp: Hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, nhưng người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai theo quy định để đưa hàng trở lại nội địa; thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container…

N.Linh