(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã có giải đáp một số thắc mắc của độc giả liên quan đến phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

1. Bà Đình Thị Mỵ Quyên làm kế toán tại UBND phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, muốn biết theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV bà có được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán không? Trả lời: Căn cứ mục 1.9 khoản 1 Phần I Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV, đối tượng áp dụng gồm UBND các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc UBND các cấp. Vì vậy các đơn vị kế toán thuộc UBND nơi bà Đinh Thị Mỵ Quyên công tác cũng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch này. Về chế độ phụ trách kế toán, bà Đình Thị Mỵ Quyên có thể nghiên cứu quy định tại Phần V của TTLT số 50/2005/TTLT-BTC-BNV nêu trên. Bộ Tài chính đề nghị bà Quyên chưa được hưởng phụ cấp phụ trách kế toán thì liên hệ với Sở Nội vụ tại địa phương để được giải đáp cụ thể. 2. Bà Nguyễn Thị Hằng làm kế toán Trường THCS Tân Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hỏi về chế độ hưởng phụ cấp cho người phụ trách kế toán. Trả lời: Cũng tương tự như trường hợp nêu trên, bà Nguyễn Thị Hằng có thể nghiên cứu quy định tại Phần V của TTLT số 50/2005/TTLT-BTC-BNV nêu trên để tìm hiểu về chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Hiện nay bà Hằng chưa được hưởng phụ cấp phụ trách kế toán thì liên hệ với Sở Nội vụ tại địa phương để được giải đáp cụ thể. 3. Ông Hà Văn Mão được giao phụ trách kế toán trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Hiện ông Mão đang được hưởng phụ cấp khu vực là 0,7 và mức phụ cấp chức vụ của thủ trưởng đơn vị là 0,5. Ông Mão hỏi trường hợp của ông có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không? Trả lời: Trường hợp ông Mão là Phụ trách kế toán thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. Bởi mục 2 Phần V Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV có quy định "Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị". 4. Ông Trần Văn Long được bổ nhiệm làm kế toán Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) từ ngày 3/3/2010, nhưng trong quyết định bổ nhiệm không ghi hệ số chức vụ kế toán. Thủ trưởng nơi ông Long công tác yêu cầu ông Long phải có quyết định bổ nhiệm, trong đó ghi hệ số chức vụ thì ông Long mới được hưởng phụ cấp kế toán. Ông Long đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp trường hợp của ông. Trả lời: Nếu ông Long được bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (trong thư ông chỉ nói là bổ nhiệm kế toán) thì được hưởng phụ cấp theo quy định tại Phần V (Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán) của Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV. 5. Bà Nguyễn Thị Thu được phân công phụ trách kế toán Phòng Quản lý đô thị thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bà Thu hỏi: Phụ trách kế toán các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã có được bổ nhiệm kế toán trưởng và có được hưởng phụ cấp kế toán, phụ cấp trách nhiệm không? Trả lời: Các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã nếu là đơn vị kế toán, có tổ chức bộ máy kế toán thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thì được bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và được hưởng phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định của Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc