Ở nội dung đơn nữ, 16 tay vợt VN đều phải đánh vòng sơ loại, nhưng chỉ có 3 người vào vòng đấu chính là Hồng Gấm, Bình Thơ và Thanh Thủy (18 VĐV đánh vòng sơ loại chỉ lấy 4 người). Nội dung đôi nam tối qua cũng đã xác định đủ 4 cặp vào vòng chính.