Hội đồng Giải Báo chí quốc gia vừa gửi Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí quốc gia lần thứ IX - năm 2014 tới Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các liên chi hội và Chi hội trực thuộc, các cơ quan báo chí.

Theo hướng dẫn, Giải Báo chí quốc gia lần thứ IX - năm 2014 gồm 12 loại giải và giải đặc biệt, giải phụ do Hội đồng Giải xem xét. Trong đó, báo in có ba giải: giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn; giải xã luận, bình luận, chuyên luận; giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo phát thanh có hai giải: giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp; giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký. Báo hình có ba giải: giải tin, phóng sự, ký sự; giải bình luận, giao lưu, tọa đàm; giải phim tài liệu truyền hình. Báo điện tử có hai giải: giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh báo chí có hai giải: giải ảnh đơn; giải phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

Điều kiện dự giải, về tác giả: Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử...) do Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

Về tác phẩm: Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên, đáp ứng được các tiêu chuẩn xét chọn. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành trung ương vẫn được quyền dự Giải Báo chí quốc gia, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 1-1-2014 mà chưa tham dự Giải Báo chí quốc gia năm 2013 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2014) để thành tác phẩm hoàn chỉnh dự Giải năm 2014.

Tiêu chuẩn xét chọn, về nội dung: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong năm 2014; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán, chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng.

Về chất lượng và hiệu quả xã hội, các tác phẩm báo chí được xét chọn phải bảo đảm thông tin chính xác, trung thực, khách quan; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện; đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội...

Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cũng hướng dẫn chi tiết về điều kiện dự Giải, hình thức thể hiện tác phẩm, các bước tiến hành tuyển chọn từ cơ sở, quy định về số lượng tác phẩm, tác giả gửi dự Giải...

Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải gửi về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam: Hạn cuối cùng là ngày 18-3-2015 (theo dấu Bưu điện). Địa chỉ: Ban Thư ký Tổng hợp Giải Báo chí quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, TP Hà Nội.