Ông Phạm Sỹ Liêm - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN đã khẳng định hiện tượng sốt căn hộ trong thời gian vừa qua, khẳng định nếu có cũng chỉ là sốt cục bộ . Vậy, tại sao giá nhà, đất lại tăng và tăng ở mức độ nào là hợp lý? DN nghĩ gì về việc tăng giá, về việc đánh thuế lũy tiến, về khái niệm đầu cơ?Chi tiết...