(Kienthuc.net.vn) - Giác quan thứ 6 là khái niệm chỉ khả năng tiếp nhận thông tin của con người qua một kênh siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn 5 giác quan bình thường kia. Nó không phải là giác quan cụ thể nào.

Hỏi: Người ta hay nói đến giác quan thứ 6, xin hỏi đó là giác quan gì? - Nguyễn Đức Dương (Hà Tĩnh).

TS Trần Đại Phúc, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Giác quan thứ 6 là khái niệm chỉ khả năng tiếp nhận thông tin của con người qua một kênh siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn 5 giác quan bình thường kia. Nó không phải là giác quan cụ thể nào. Cho đến nay, khả năng siêu phàm này vẫn còn là một điều kỳ bí đối với nhân loại.

Năm 1920, lần đầu tiên khái niệm "giác quan thứ 6" đã được nhà khoa học Rudolf Tischner, người Đức xây dựng và phát triển. Ông định nghĩa khái niệm này bằng cụm từ Extra Sensory Perception (ESP), ám chỉ năng lực tiếp nhận thông tin thông qua một loại giác quan nằm ngoài 5 giác quan cơ bản. Năng lực ESP là 5 khả năng phổ biến là khả năng thần giao cách cảm, xuyên thấu, dự đoán tương lai, tác động sự vật bằng ý chí và nhìn lại quá khứ.

Người có giác quan thứ 6 thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức... hoặc có thể nhìn thấy trước sự việc xảy ra.

PV (ghi)