Trong các điều kiện thương mại quốc tế, FCA (Free Carrier) được hiểu là "Giao cho người chuyên chở".

Trả lời: Trong các điều kiện thương mại quốc tế, FCA (Free Carrier) được hiểu là "Giao cho người chuyên chở". Có nghĩa là người bán giao hàng, đã thông quan xuất khẩu, cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại nơi quy định. Tuy nhiên, cần chú ý rằng nơi giao hàng được chọn có ảnh hưởng đến nghĩa vụ bốc và dỡ hàng tại đó. Nếu giao hàng tại cơ sở của người bán, thì người bán chịu trách nhiệm bốc hàng. Nếu giao hàng tại bất kỳ địa điểm nào khác, thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng. Điều kiện này có thể được sử dụng cho bất kỳ phương thức vận tải nào, kể cả vận tải đa phương thức. "Người chuyên chở" là bất kỳ người nào, theo hợp đồng vận tải, cam kết thực hiện hoặc thuê thực hiện việc chuyên chở bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa hoặc bằng cách kết hợp các phương thức vận tải đó. Nếu người mua chỉ định một người không phải là người chuyên chở để tiếp nhận hàng, thì người bán được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình khi hàng hóa được giao cho người đó. Mọi câu hỏi của độc giả xin gửi về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.