Được sự chấp thuận của Liên bộ Tài chính - Công Thương, kể từ 20 giờ ngày 7/7/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu hỏa thêm 410 đồng/lít; dầu diesel tăng 290 đồng/lít; dầu madut tăng 130 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 23/6/2014 nhìn chung có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Hiện giá bán lẻ mặt hàng xăng đang thấp hơn giá cơ sở theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là 918 đồng/lít; dầu diesel thấp hơn 294 đồng/lít; dầu hỏa thấp hơn 413 đồng/lít và dầu madut thấp hơn 437 đồng/kg.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng ở mức cao, số dư Quỹ bình ổn giá không lớn, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít). Đối với dầu madút, tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, Liên bộ cho phép các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối được điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng sao cho giá bán sau khi điều chỉnh (đã bao gồm mức sử dụng Quỹ bình ổn giá) không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 26.148 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.824 đồng/lít; dầu hỏa: 22.953 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.997 đồng/kg).

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Petrolimex thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu madút là 137 đồng/kg

Về thời điểm thực hiện, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá ap dụng từ 20 giờ ngày 7/7/2014; việc điều chỉnh giá bán xăng dầu do DN quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ ngày 7/7/2014.

Sau khi có quyết định của liên Bộ, Petrolimex đã chính thức tăng giá xăng dầu kể từ 20 giờ ngày 7/7/2014. Theo đó, mức giá mới như sau:

P.L