Sau 5 lần tăng, giá xăng đã giảm gần 400 đồng/lít trong lần điều chỉnh ngày hôm nay (20/6) của liên bộ Công thương - Tài chính.

Theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu của liên Bộ Tài chính - Công thương, ngày hôm qua (19/6) là thời điểm Liên bộ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do hôm qua là Chủ nhật nên theo quy định, ngày hôm nay (20/6) Liên bộ sẽ công bố giá cơ sở để tính giá bán lẻ xăng dầu.

Theo thông tin trên website chính thức của Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/6/2016 là 56,469 USD/thùng xăng RON 92; 58,429 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,577 USD/thùng dầu hỏa; 237,601 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề giảm -1,642 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng -2,8%); tăng +1,024 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +1,8%); tăng +0,586 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +1,0%); tăng +7,867 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +3,4%).

Gia xang giam gan 400 dong/lit sau 5 lan tang - Anh 1

Giá xăng đã giảm đúng như dự báo.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: giảm 341 đồng/lít;

- Xăng E5: giảm 336 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 390 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 370 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:

- Xăng RON 92: không cao hơn 16.168 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 15.647 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.741 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016 đối với các mặt hàng xăng khoáng, xăng E5; không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016 đối với các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 4/6, sau khi trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON92 tăng 680 đồng/lít lên mức tối đa 16.509 đồng/lít, xăng E5 tăng 668 đồng/lít lên 15.983 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng 241-650 đồng/lít (kg) mỗi loại. Như vậy, giá xăng đã giảm sau 5 lần được điều chỉnh tăng kể từ ngày 21/3, với mức tăng tổng cộng gần 3.000 đồng/lít.

Kiều Hương