Kết thúc quý III, QCG báo lỗ hơn 5,1 tỷ. Cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn lãi hơn 13,4 tỷ đồng.

Gia von vuot doanh thu, Quoc Cuong Gia Lai chiu lo 5 ty quy III - Anh 1

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG ) mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 bản đầy đủ song kết quả kinh doanh cho biết công ty lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III năm nay mặc dù tăng mạnh, đạt 586 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 5,6 lần cùng kỳ năm ngoái song giá vốn hàng bán lại tăng vượt doanh thu, khiến công ty chấp nhận lỗ gộp 21 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt 31,6 tỷ đồng nhưng các chi phí cũng lần lượt tăng nhanh.

Trong đó, chi phí tài chính chiếm 16,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái chỉ chiếm hơn 3 tỷ đồng), chi phí bán hàng chiếm 19,9 tỷ, tăng 73% cùng kỳ. Duy nhất chi phí quản lý doanh nghiệp được hoàn nhập hơn 4,2 tỷ đồng.

Tuy có lãi từ hoạt động khác thêm 16,7 tỷ đồng song QCGL vẫn không thoát khỏi cảnh lỗ trong quý này. Kết thúc quý III, QCG báo lỗ hơn 5,1 tỷ. Cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn lãi hơn 13,4 tỷ đồng.

Nhờ 2 quý đầu năm kết quả khả quan nên lũy kế 9 tháng, QCG đạt 850 tỷ đồng doanh thu thuần và 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 310% và 75% so với cùng kỳ 2015.

Bảo Vy