Có nhiều dự báo nguồn cung văn phòng cho thuê tới đây sẽ tăng và ít nhiều ảnh hưởng đến giá cho thuê, nhưng cũng có phân tích ngược lại rằng nguồn cung...