(VietNamNet) - Nguyên nhân chính đẩy giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh là do nhu cầu mua vào từ một bộ phận dân cư và chắc chắn có yếu tố đầu cơ.