* Vàng giảm 530.000 đồng/lượngGiá USD trên thị trường tự do ngày 28.5 bắt đầu giảm. Nhiều người dân mới một ngày trước đó còn đổ xô đi mua, giờ lại đổ xô đi bán USD.