Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng trong tháng 11 tăng nhẹ so với tháng 10, đưa tốc độ tăng chung từ đầu năm lên trên 5%. Tính chung từ đầu năm, mặt bằng giá cả đã nhích lên 5,07% và tăng 6,91% so với trung bình 11 tháng đầu năm 2008. Giá tăng chủ yếu từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng cao nhất 0,87%, tiếp theo là nhà ở và vật liệu xây dựng, các dịch vụ giao thông cũng nằm trong nhóm tăng giá nhanh, lần lượt đạt 0,75% và 0,42%. Cũng theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay, tốc độ tăng giá dự kiến được giữ dưới 7%.

THANH PHÚC