(Toquoc)- Nền kinh tế nước ta đối mặt với áp lực tăng giá rất mạnh, đẩy giá tiêu dùng năm nay rất có thể sẽ dao động xung quanh ngưỡng tăng hai chữ số.