Không chỉ loạn về giá cả, xuất hiện nhiều thuốc giả - thuốc kém chất lượng, hay việc mua bán thuốc kê đơn vẫn còn đang diễn ra khá phổ biến.

Thuốc chữa bệnh – một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, nhưng có một thực tế hiện nay là thuốc, trong đó có tân dược đang còn nhiều bất ổn, nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau. Không chỉ loạn về giá cả, xuất hiện nhiều thuốc giả - thuốc kém chất lượng, hay việc mua bán thuốc kê đơn vẫn còn đang diễn ra khá phổ biến.

Dưới đây là phóng sự do Truyền hình Thông tấn thực hiện:

TTXVN/Tin Tức