PNO - Thực phẩm trong những ngày cuối tháng 8 hầu như không biến đổi. Những mặt hàng như thịt, cá, rau, trứng vẫn giữ giá bán ổn định. Mời bạn tham khảo giá một số mặt hàng tại hệ thống Co.opmart.

Các loại cá: Cá bống mú lớn: 56.000 đồng/kg Cá bạc má: 29.900 đồng/kg Cá basa: 26.900 đồng/kg Cá hố: 42.000 đồng/kg Cá chẽm nhỏ: 56.000 đồng/kg Cá chim đen: 90.000 đồng/kg Cá đối: 41.000 đồng/kg Cá lưỡi trâu: 32.000 đồng/kg Cá thu: 125.000 đồng/kg Cá lóc đen: 54.000 -> 39.000 đồng/kg Cá ngân: 42.000 đồng/kg Cá chỉ vàng: 34.000 đồng/kg Cá lăng: 50.000 đồng/kg Cá phèn: 62.000 đồng/kg Cá bống cát: 56.000 đồng/kg Cá được bảo quản tươi ngon tại các siêu thị Thịt – trứng: Ba rọi heo: 72.000 đồng/kg Nạc đùi heo: 70.000 -> 62.000 đồng/kg Thịt xay: 66.000 đồng/kg Thăn ngoại heo: 78.000 đồng/kg Nạm bò: 83.000 đồng/kg Bắp bò: 109.000 đồng/kg Thăn ngoại bò: 144.000 đồng/kg Thăn nội bò: 162.000 đồng/kg Trứng gà con so: 18.800 đồng/hộp 12 Trứng gà Co.opmart: 17.300 đồng/hộp 10 Rau xanh: Cần tàu: 15.200 đồng/kg Cải lolo xanh: 10.000 đồng/kg Đậu bắp: 7.400 đồng/kg Giá sống: 7.300 đồng/kg Bồ ngót: 8.900 đồng/500g Mồng tơi: 5.500 đồng /500g Bẹ xanh: 6.400 đồng /500g Cải ngọt: 5.400 đồng /500g Rau dền: 6.300 đồng /500g Rau muống: 6.400 đồng /500g Tần ô: 8.000 đồng /500g Bó xôi: 9.100 đồng/500g Cải thìa: 7.600 đồng/500g Hana