Hanoinet - Theo các chuyên gia, giá bán thép xây dựng trong thời gian tới còn giảm hơn nữa do thị trường bất động sản đóng băng, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để triển khai các dự án, công trình xây dựng khiến các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước,