PNO - Ngoài tìm việc làm qua các kênh truyền thống như: trung tâm giới thiệu việc làm, đọc báo… do mang tính hiệu quả cao, hiện người lao động (NLĐ) đang có xu hướng kiếm việc làm trên các website tìm việc, mạng nghề nghiệp…

Hiện các website việc làm đang tràn ngập thông tin “việc tìm người - người tìm việc”, đặc biệt thông tin của các ứng viên và danh sách đăng ký tìm người của doanh nghiệp. Tại website www.timviecnhanh.com, mỗi ngày có hàng ngàn ứng viên tìm việc được giới thiệu, trong đó hầu hết là những vị trí quản lý, nhân viên cao cấp, công nhân lành nghề…Theo bà Nguyễn Mai Vi – GĐ Công ty Timviecnhanh, tìm việc trên mạng rất thuận tiện, ứng viên ở bất kỳ nơi nào cũng có thể đăng ký, thể hiện được tính năng động ngày càng cao của người tìm việc. Hiện đơn vị đã xây dựng được mạng lưới thu thập thông tin lao động để kết nối nguồn cũng như phát triển công tác dự báo xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp, nỗ lực từng bước phát huy hết thế mạnh, nhất là phát triển đào tạo nghề ngắn hạn, trang bị kỹ năng cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động… Đ.P