PNO - Ngoại trừ những "sĩ tử" lớp 12 đang ráo riết chuẩn bị cho kì thi cam go sắp tới, học sinh các lớp còn lại thong dong bước vào kì nghỉ hè. Tuy nhiên, việc chuẩn bị sách cho năm học sắp tới vẫn đang được phụ huynh quan tâm, nhằm tránh tình trạng bộ sách bị thiếu khi mua sát ngày khai giảng. Dưới đây là bảng giá sách giáo khoa từ lớp 1 -12 dành cho năm học 2009-2010 của Nhà xuất bản Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ sách giáo khoa lớp 1 (trọn bộ 14 cuốn): Tập viết tập 1 - 2, Tiếng Việt tập 1 - 2, Toán, Tự nhiên xã hội, Vở bài tập đạo đức, Tập bài hát, Vở bài tập Tiếng việt tập 1 -2, Vở bài tập Toán tập 1 - 2, Vở tập vẽ, Vở bài tập tự nhiên xã hội. Giá bán: 67.300 VND. - Bộ sách giáo khoa lớp 2 (gồm 14 cuốn): Tập viết 2/1, Tập viết 2/2, Tiếng việt 2/1, Tiếng việt 2/2, Toán 2, Tự nhiên xã hội 2, Vở bài tập đạo đức 2, Tập bài hát 2, Vở bài tập tiếng việt 2/1, vở bài tập 2/2, Vở tập vẽ 2, Vở bài tập Tự nhiên Xã hội 2. Giá bán: 67.500 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 3 (bao gồm 14 cuốn): Tập viết tập 1 - 2, Tiếng Việt tập 1 - 2, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tập bài hát, Vở tập vẽ, Vở bài tập đạo đức, Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 - 2, Vở bài tập Toán tập 1 - 2, Vở bài tập tự nhiên xã hội. Giá bán: 75.900 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 4 (trọn bộ 21 quyển) gồm: Âm nhạc, Đạo đức, Lao động kỹ thuật: Mỹ thuật, Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Bài tập Tiếng Việt tập 1, Bài tập Tiếng Việt tập 2, Bài tập Toán tập 1, Bài tập Toán tập 2, Bài tập Khoa học, Bài tập Đạo Đức, Bài tập vẽ, Thực hành kỹ thuật , Luyện viết chữ 4, Vở bài tập lịch sử 4, Vở bài tập địa lý 4. Giá bán: 119.300 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 5 (Bộ bài học) gồm 9 cuốn: Âm nhạc 5, Đạo đức 5, Khoa học 5, Kỹ thuật 5, Mỹ thuật 5, Lịch sử và Địa lý 5, Tiếng việt 5/1, Tiếng việt 5/2, Toán 5. Giá bán: 67.200 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 5 (Bộ bài tập) gồm 12 cuốn: Luyện viết chữ 5, Bài tập toán 5, Vở bài tập đạo đức 5, Vở bài tập tiếng Việt 5/1, Vở bài tập tiếng việt 5/2, Thực hành kỹ thuật 5, Vở tập vẽ 5, Vở bài tập Khoa học 5, Vở bài tập lịch sử 5, vở bài tập địa lý 5. Giá bán: 57.000 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 6 (Bộ bài học) gồm 12 cuốn như: Toán 6/1, Toán 6/2, Vật lý 6, Công nghệ 6, Ngữ văn 6/1, Ngữ văn 6/2, Lịch sử 6, Địa lý 6, Công dân 6, Âm nhạc và Mỹ thuật 6, Tiếng Anh 6, Sinh học 6. Giá bán: 83.500 VND Cùng nhau chọn mua sách giáo khoa cho năm học mới. (Ảnh: baodatviet) - Bộ sách giáo khoa lớp 6 (Bộ bài tập) gồm 6 cuốn như: Bài tập tiếng Anh 6; Bài tập Lý 6; Bài tập toán 6/1; Bài tập toán 6/2; Bài tập ngữ văn 6/1; Bài tập ngữ văn 6/2. Giá bán: 29.200 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 7 (Bộ bài học) gồm 12 cuốn như: Toán 7/1, Toán 7/2, Vật lý 7, Công nghệ 7, Ngữ văn 7/1, Ngữ văn 7/2, Lịch sử 7, Địa lý 7, Công dân 7, Âm nhạc và Mỹ thuật 7, Tiếng Anh 7, Sinh học 7. Giá bán: 97.000 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 7 (Bộ bài tập) gồm 6 cuốn như: Bài tập tiếng Anh lớp 07; Bài tập Vật lý 7; Bài tập toán 7/1; Bài tập toán 7/2; Bài tập ngữ văn 7/1; Bài tập ngữ văn 7/2. Giá bán: 30.600 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 8 (Bộ bài học) gồm 13 cuốn như: Toán 8/1, Toán 8/2, Vật lý 8, Hóa học 8, Sinh học 8, Công nghệ 8, Ngữ văn 8/1, Ngữ văn 8/2, Lịch sử 8, Địa lý 8, Công dân 8, Âm nhạc và Mỹ thuật 8, Tiếng Anh 8. Giá bán: 105.000 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 8 (Bộ bài tập) gồm 7 cuốn như: Bài tập tiếng Anh lớp 8; Bài tập Hóa 8; Bài tập Vật lý 8; Bài tập Toán 8/1; Bài tập Toán 8/2; Bài tập ngữ văn 8/1; Bài tập ngữ văn 8/2. Giá bán: 40.800 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 9 (Bộ bài học) gồm 12 cuốn như: Toán 9/1, Toán 9/2, Vật lý 9, Hóa học 9, Sinh học 9, Ngữ văn 9/1, Ngữ văn 9/2, Lịch sử 9, Địa lý 9, Công dân 9, Âm nhạc và Mỹ thuật 9, Tiếng Anh 9. Giá bán: 97.500 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 9 (Bộ bài tập) gồm 7 cuốn như: Bài tập tiếng Anh lớp 9; Bài tập hóa 9; Bài tập toán 9/1; Bài tập toán 9/2; Bài tập ngữ văn 9/1; Bài tập ngữ văn 9/2; Bài tập lý 9. Giá bán: 44.600 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 10 (Bộ chuẩn) trọn bộ 24 quyển: Ngữ văn tập 1 & 2, Hình học, Đại số, Vật lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Sử, Địa, Công dân, Tiếng Anh, Tin học, Bài tập Đại số, Bài tập hình học, Bài tập vật lý, Bài tập Hóa học, Bài tập tiếng anh , Bài tập tin học, Bài tập ngữ văn tập 1 & 2, BT Đại số, BT Hình học, BT Vật lý, BT Hóa học, BT Ngữ Văn (T1 - T2), BT Tin học, BT Tiếng Anh, Bài tập địa lý, Bài tập Lịch Sử Giá bán: 195.400 VND - Bộ sách Giáo khoa lớp 11 chương trình phân ban Khoa học tự nhiên (trọn bộ 21 cuốn) như sau: Công dân 11, Địa lý 11, Đại số 11 nâng cao, Tiếng Anh 11, Hình học nâng cao 11, Hóa học 11 nâng cao, Công nghệ 11, Vật lý 11 nâng cao, Sinh học 11 nâng cao, Lịch sử 11, Tin học 11, Ngữ văn 11/1, Ngữ văn 11/2, Bài tập ĐS, Bài tập Hình học, Bài tập Vật lý, Bài tập Hóa học, Bài tập ngữ văn (T1-T2), Bài tập tin học, Bài tập tiếng Anh. Giá bán: 182.000 VND - Bộ sách Giáo khoa lớp 11 chương trình phân ban Khoa học xã hội (trọn bộ 21 cuốn) như sau: Công dân 11, Địa lý 11 nâng cao, Đại số 11, Tiếng Anh 11 nâng cao, Hình học 11, Hóa học 11, Công nghệ 11, Vật lý 11, Sinh học 11, Lịch sử 11 nâng cao, Tin học 11,Ngữ văn 11/1 nâng cao, Ngữ văn 11/2 nâng cao, BT Đại số, BT hình học, BT Vật lý, BT Hóa học, BT Ngữ Văn, BT Tin học, BT Tiếng Anh. Giá bán: 197.700 VND - Bộ sách giáo khoa lớp 12 (Bộ chuẩn) gồm 24 cuốn như: Giải tích 12 chuẩn, Hình học 12 chuẩn, Vật lý 12 chuẩn, Hóa học 12 chuẩn, Sinh học 12 chuẩn, Công nghệ 12 chuẩn, Ngữ văn 12/1 chuẩn, Ngữ văn 12/2 chuẩn, Lịch sử 12 chuẩn, Địa lý 12 chuẩn, Công dân 12 chuẩn, Tin học 12 chuẩn, Tiếng Anh 12 chuẩn, Bài tập Đại số & giải tích, Bài tập hình học, Bài tập Vật lý, Bài tập hóa học, Bài tập ngữ văn tập 1&2, Bài tập Tin học, Bài tập Tiếng Anh, Bài tập Sinh học, Bài tập Địa Lý, Bài tập Lịch Sử. Giá bán: 216.000 VND Tại hệ thống nhà sách FAHASA trên toàn quốc đang có chương trình giảm giá 5% khi mua sách giáo khoa, sách tham khảo dành cho tất cả các em học sinh và giảm 10% dành cho học sinh khá giỏi khi mang theo giấy khen của nhà trường. Chương trình kéo dài đến hết 31 tháng 8 năm 2009. Thanh Châu