Giá phân bón trên thế giới đã tăng ở mức kỉ lục trong 35 năm qua, khiến giá phân bón trong nước cũng… chao đảo...