Hiện nay, giá lương thực thực phẩm ở Đắc Lắc tiếp tục tăng và đạt mức cao. Gạo lúa lai giá từ 8.500 đến 9.000 đồng/kg, cao hơn tháng trước từ 1.500 đến 2.000 đồng. Gạo thơm giá 10.000-12.000 đồng; gạo nếp ngon 11.000 đồng, cao hơn trước trên 2.000 đồng.