(GD&TĐ) - Để chuẩn bị cho năm học mới 2010-2011, tỉnh Gia Lai đã ra chỉ tiêu tuyển dụng mới 740 giáo viên, tăng gần 293 giáo viên so với năm học trước.

Cô - trò. ảnh MH Những năm qua, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng được nâng cao cả về chất và lượng. Nhưng với nhu cầu học tập hiện nay, tỉnh Gia Lai vẫn còn thiếu rất nhiều giáo viên, nhất là bậc học mầm non thiếu hơn 400 giáo viên. Để chuẩn bị cho năm học mới 2010-2011, tỉnh Gia Lai đã ra chỉ tiêu tuyển dụng mới 740 giáo viên, tăng gần 293 giáo viên so với năm học trước. Ngạch tuyển dụng bao gồm: Giảng viên, giáo viên THPT, THCS, TH và giáo viên mầm non. Để đảm bảo sự công bằng trong việc xét tuyển giáo viên, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở nội vụ, Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức tuyển dụng cần tuyệt đối nghiêm túc, công bằng và đúng quy định. Lê Anh