UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các Sở liên quan hoàn chỉnh các thủ tục, đề xuất UBND tỉnh thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ và không đảm bảo các quy định trong quá trình đầu tư theo pháp luật.

Theo đó, các dự án thủy điện chậm tiến độ, gồm: Ia Tchom I, Ia Grăng I (huyện Ia Grai); Đăk Pô Kei (huyện Chư Pah); Plei Keo (huyện Chư Sê); Ea Djip (huyện Krông Pa); Ia Hiao (huyện Phú Thiện); Krông Ja Taun, Đăk Ayuonh (huyện Mang Yang); Đăk Ble, Đăk Se Pay, Sơn Lang 1, Sơn Lang 2, Krông Pa 2 (huyện Kbang) và thủy điện Ia Glae 2 (huyện Chư Prông).

Các dự án thủy điện trên hầu hết có công suất nhỏ, chỉ từ 10 MW trở xuống, nhưng gây thiệt hại nhiều về môi trường sinh thái