Tamnhin.net- Dư luận tại tỉnh Gia Lai suốt một thời gian dài xôn xao và bất ngờ bởi nhà hàng Trúc Xanh chuyên kinh doanh ăn uống tại địa chỉ 79 Hùng Vương – TP Pleiku, trực thuộc Công Ty Cổ phần Gia Lai CTC bỗng nhiên một ngày biến thành cửa hàng lốp Thuần Lý. Để phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ bản chất của vấn đề, chúng tôi đi tìm câu trả lời...

Ngày 23/10/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia lai nhận được tờ trình số 04/BC/CTC của Cty Cổ phần Gia lai CTC về việc bổ sung các thủ tục pháp liên quan đến tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 79 Hùng Vương ,Tp Pleiku( là nhà hàng Trúc Xanh đang kinh doanh dịch vụ ăn uống- NV) về việc góp vốn thành lập Công Ty CP thương Mại Quỳnh Châu. Theo đó , Cty CP Gia Lai CTC đề nghị được bổ sung hồ sơ liên quan đến tài sản găn liền với đất tại địa chỉ 79 Hùng Vương, Tp Pleiku và chuyển đổi pháp nhân góp vốn từ DNTT Thuần Lý thành bà Hồ Thị Lý là chủ DNTN Thuần Lý.

Từ văn bản này, ngày 18/11 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có tờ trình số 1242/ SKHĐT- ĐKKD do bà Nguyễn Thị Tuyết Nga- Phó Giám đốc ký, trình lên UBND tỉnh Gia lai “ V/v xin chủ trương góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất của Cty CP Gia Lai CTC”

Gia Lai: ' Dat vang'nha hang Truc Xanh bien thanh cua hang kinh doanh sam lop nhu the nao? - Anh 1

Văn bản đồng ý cho cty Cổ Phần Gia Lai CTC được góp vốn thành lâp pháp nhân mới của UBND tỉnh Gia Lai do CVP Ngô Ngọc Sinh ký

Từ tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 02/12/2015 UBND tỉnh có văn bản số 5520/ UBND – KTTT do Chánh Văn Phòng Ngô Ngọc Sinh thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký, gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư , Cty CP Gia Lai CTC nội dung: “ Đồng ý cho Cty CP Gia Lai CTC được góp vốn bằng tài sản trên đất tại vị trí 79 Hùng Vương, TP Pleiku để thành lập pháp nhân mới. Pháp nhân mới phải sử dụng đất đúng mục đích , giữ nguyên diện tích đất đã được nhà nước cho thuê và đúng quy hoạch đã được xác định.”

Có được bùa hộ mệnh trong tay, đúng 1 tuần sau - ngày 11/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với tên gọi: Cty Cổ Phần Quỳnh Châu Gia Lai, trụ sở chính đặt tại 79 Hùng Vương, Tp Pleiku do bà Hồ Thị Lý là chủ tịch Hội đồng quản trị, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, mã ngành nghề kinh doanh: 1/ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động,2/ bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ mô tô xe máy,3/ bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của của ô tô và xe có có động cơ khác (chi tiết: mua bán săm lốp ô tô)

Đến đây bạn đọc đã hiểu được con đường biến nhà hàng ăn uống Trúc Xanh biến thành của hàng kinh doanh lốp như thế nào. Xét trên các quy định của pháp luật, điều khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn là: Một văn bản pháp lý cho phép Cty Cổ phần Gia Lai CTC được góp vốn thành lập pháp nhân mới lại do một Chánh Văn Phòng thừa lệnh chủ tịch ký chứ không phải là lãnh đạo UBND tỉnh Gia lai ( chủ tịch hoặc phó chủ tịch), có đúng qui định hay không ???

Gia Lai: ' Dat vang'nha hang Truc Xanh bien thanh cua hang kinh doanh sam lop nhu the nao? - Anh 2

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 79 Hùng Vương - TP Pleiku trước đây là Nhà Hàng Trúc Xanh -

Song, điều quan trong nhất chúng tôi nêu ra trong bài báo này để rộng được dư luận: “ Điểm D khoản 1, điều 175 Luật đất đai sửa đổi 2013, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được nhà nước nhà nước cho thuê đất : “ … Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liển với đất thuê; người góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo MỤC ĐÍCH ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH… “

Như vậy việc nhà hàng Trúc Xanh từ một địa chỉ chuyên kinh doanh ăn uống dùng tài sản trên đất góp vốn để biến thành Công ty Cổ phần Quỳnh Châu chuyển sang chuyên mua bán săn lốp xe liệu có đúng với MỤC ĐÍCH ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BAN ĐẦU, hay không (?) và có hay không trong giấy phép kinh doanh vẫn đăng ký kinh doanh “ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động” là để đối phó với dư luận (?)

Câu trả lời xin dành cho các cơ quan quản lý nhà nước và UBND tỉnh Gia Lai

Đăng Hà