(AutoPro) - Sau sự “mất tích” của chiếc Rolls-Royce trắng biển giả: 66S-6666, mới đây lại thêm một chiếc Phantom trắng nữa mang biển “độc” Gia Lai: 81K-8888.