Theo dự báo của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian tới, giá một số mặt hàng xuất khẩu như hồ tiêu, cao su của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn cchee, trong khi nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng.