(PL)- Hiện nay, mặc dù giá lúa tại ĐBSCL đã tăng nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn chưa thỏa thuận được mức giá tốt với các đối tác.