Gia đình Simpson, bộ phim truyền hình được nhiều thế hệ người Mỹ yêu thích, sẽ đánh dấu sinh nhật thứ 30 vào năm 2019 với mùa chiếu thứ 30.