Bộ GTVT tiếp tục làm việc tại Vĩnh Long về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Gia dinh la yeu to then chot trong xay dung doi song van hoa - Anh 1

Bộ GTVT thay mặt Chính phủ tiếp tục làm việc tại Vĩnh Long về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Sáng 3/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Đoàn kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc thứ 2 để nghe báo cáo về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đoàn công tác do Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng một số sở, ngành tiếp đoàn làm việc.

Báo cáo tóm tắt việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Sở VHTTDL Vĩnh Long cho biết, trong thời gian qua, Vĩnh Long đã thực hiện được 2 hội nghị Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 9 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 1.600 người là thành viên; 4 đợt kiểm tra công tác thực hiện trên toàn địa bàn; UBND tỉnh, Tỉnh ủy ra nhiều chỉ thị, cử nhiều cán bộ tham gia tập huấn ở cấp Trung ương nhằm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Gia dinh la yeu to then chot trong xay dung doi song van hoa - Anh 2

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác Trung ương nghe UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện

Cũng theo ông Tuấn, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung xây dựng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ nhiều phương diện, trong đó tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở những nơi công cộng, bến xe, văn hóa trong giao thông. “Vĩnh Long xác định gia đình là yếu tố then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa”, ông Tuấn cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang cho biết, Vĩnh Long rất quyết liệt xây dựng văn hóa trong giao thông, văn hóa không uống bia, rượu trong giờ làm việc cũng như khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Long, trong 1 năm rưỡi qua, UBND tỉnh đã có chỉ thị 17, trong đó có việc phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thị trấn văn minh đô thị,.. Đồng thời, tỉnh cũng phân công cụ thể các Tỉnh ủy viên và sở ngành chỉ đạo trực tiếp ở các huyện, xã.

Ngoài ra, Vĩnh Long cũng đang triển khai kéo giảm nghèo bền vững. Tỉnh Vĩnh Long thống nhất chỉ thành lập 1 Ban chỉ đạo (BCĐ) chung gọi là BCĐ xây dựng Nông thôn mới. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ xem xét thống nhất lại thành lập 1 BCĐ để giám sát hoạt động trong lần tổng kết 15 năm phát động phong trào tới đây.

Gia dinh la yeu to then chot trong xay dung doi song van hoa - Anh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang nêu ý kiến với đoàn công tác.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long cho biết, hiện Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long là có nhiều khác biệt nhất trong cả nước, chỉ có 2 biên chế, không có Chánh văn phòng. Từ đó hoạt động rất khó khăn trong chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng văn hóa trong giao thông. Đề nghị Bộ GTVT xem xét.

Thay mặt cho đoàn công tác của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nêu ý kiến nhận xét, việc phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cần triển khai sâu vào các vấn đề như tệ nạn hàng gian, hàng giả,... “Dù đã có nhiều kết quả khả quan trong thời gian qua, nhưng tỉnh cần đưa ra những cách làm cụ thể hơn, sâu hơn. Hiện nay, nhiều thứ rất cần xây dựng văn hóa đời sống, thế nhưng chúng ta phải xác nhận cụ thể cái gì cần tập trung làm chính để đạt hiệu quả cao”, Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Hạnh Nguyễn