Giá bán loại điều nhân W320 đã lên mức 9,25 - 9,4 USD/kg

TP HCM: Giá thực phẩm giảm nhanh Theo một số công ty xuất khẩu điều, giá điều xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ trở lại vào cuối tuần qua, cùng với đó lượng giao dịch tăng đáng kể. Giá bán loại điều nhân W320 đã lên mức 9,25 - 9,4 USD/kg, tăng 0,15 - 0,25 USD/kg so với thời điểm trước. Giá điều tăng trở lại thời gian qua, một phần do các doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã thống nhất giữ không bán dưới giá sàn (giá W320 là 9,7 USD/kg)./.