Giả bộ đi điều tra hộ nghèo, Cáp đến nhà bà L. đưa tiền nhờ bà L. đi mua thuốc lá rồi định làm bậy với cháu P. (chưa đủ 13 tuổi).