KTĐT - Ngày 31/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hà Nội tiến hành thực hiện GPMB khu đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm. Dự án có diện tích khoảng 1.284ha, thuộc địa bàn thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư (huyện Gia Lâm) và các phường Thạch Bàn, Cự Khối (quận Long Biên).

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hà Nội Trần Huy Dũng, cho biết: Trước mắt, thực hiện GPMB tại thị trấn Trâu Quỳ và các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ và Dương Xá, diện tích khoảng 360ha. Qua khảo sát sơ bộ có 1.760 hộ sản xuất nông nghiệp và 102 hộ đất ơ nằm trong phạm vi GPMB... Về chính sách bồi thường: Giá đất nông nghiệp tại thị trấn Trâu Quỳ: 162.000 đồng/m2. Tại các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá: 135.000 đồng/m2; đất ở tại làng An Đào (thị trấn Trâu Quỳ): 6,6 triệu đồng/m2; giá đền bù đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 3,96 triệu đồng/m2.

Ngoài các mức hỗ trợ trên, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất. Nếu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ còn được thưởng 3.000 đồng/m2 nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/chủ sử dụng đất. Đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở, mức hỗ trợ di chuyển trong phạm vi TP là 3 triệu đồng/hộ, di chuyển đến tỉnh, TP khác: 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ tạm cư: 3 triệu đồng/hộ/tháng (trong vòng 6 tháng).

Về chính sách tái định cư: Các hộ nếu đủ điều kiện dự kiến sẽ bố trí vào dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư Trâu Quỳ phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm (khu 7,2ha). Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phần diện tích 360ha là trên 3.500 tỷ đồng.