CNG thu về 26,1 tỷ đồng lãi ròng trong quý III. So với kế hoạch đề ra, sau 3/4 năm, CNG hiện mới chỉ hoàn thành 66,8% mục tiêu lợi nhuận.

Gia dau giam sau, loi nhuan quy III cua CNG giam 14,72% - Anh 1

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ.

Riêng quý III, CNG thu về 227 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,4% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu giảm 3,7% về còn hơn 666 tỷ đồng.

Biên lãi gộp được cải thiện nhưng doanh thu giảm đã kéo theo sự suy giảm của lợi nhuận gộp. Nguyên nhân được CNG cho biết là bởi giá dầu giảm sâu.

Ngoài ra, chi phí bán hàng trong kỳ còn tăng mạnh, gấp 4,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III do đó giảm 14,7% xuống còn 26,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CNG thu lãi ròng xấp xỉ 85 tỷ đồng, giảm 4% cùng kỳ.

So với kế hoạch đề ra, lợi nhuận của CNG hiện mới chỉ hoàn thành 66,8%. Được biết, kế hoạch này được CNG xây dựng dựa trên các phương án giá dầu thô 60 USD/ thùng. Giá dầu thô trong năm qua mặc dù đã có sự phục hồi nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, giá dầu thô cao nhất chỉ xung quang mức 51 USD/thùng.

Gia dau giam sau, loi nhuan quy III cua CNG giam 14,72% - Anh 2

Chi tiết: BCTC quý III