Lúc nào cũng quần là áo lượt, tự xưng là giáo viên Trường ĐH Lao động xã hội có quan hệ rộng, Nguyễn Thế Quang đã lừa nhiều người lao động cả tin nộp hàng trăm triệu đồng để "đi lao động nước ngoài".