(CafeF) - Chỉ số giá tiêu dùng quý I lên tới 9,19 %, một trong những nguyên nhân đưa ra lại là hiện tượng "té nước theo mưa" của giá cước các phương tiên đi lại.