(LĐ) - Từ ngày 1.10 đến nay (3.10), giá càphê ở Đắc Lắc đã lên tới 31 triệu đồng/tấn - cao nhất kể từ tháng 10. 2008 đến nay.

Nguyên nhân: Do giá càphê ở trung tâm giao dịch càphê Luân Đôn lên cao, giá bán kỳ hạn tháng 11.2010 là 1.766 USD/tấn; vì vậy đã tác động mạnh đến giá càphê trong nước. Tuy giá càphê lên, nhưng hoạt động giao dịch càphê vẫn khá trầm lắng, một mặt vì càphê đang ở thời kỳ giáp hạt, mặt khác người kinh doanh càphê cũng rút kinh nghiệm vụ trước, chưa dám mua vào, vì sợ sau một thời gian ngắn giá sẽ rớt, khiến nhiều đại lý càphê vỡ nợ. Đ.B.T