Giá tăng, sức mua giảm… làm người tiêu dùng và nhà kinh doanh gặp khó. Tại nhiều siêu thị, mức chi của người tiêu dùng trên hóa đơn đã giảm rõ rệt...