Ngày 23/10, tại cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) giá cá cơm tươi hiện dao động từ 16.000 đồng đến 17.000 đồng/kg, sụt 6.000đồng/kg so với 5 ngày trước đây.

Gia ca com dung che bien nuoc mam giam 6.000 dong/kg - Anh 1

Phơi cá cơm để xuất sang thị trường Trung Quốc.

Ông Đặng Lộc, chủ hãng nước mắm Huế Bụng cho biết, giá cá cơm sụt giảm là do nhu cầu tiêu thụ nước mắm giảm vì thông tin hàm lượng arsen (thạch tín) trong nước mắm truyền thống.

Những người mua cá cơm tươi chuyển sang luộc chín, phơi khô để bán sang Trung Quốc với giá 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Nguyễn Tiến Hưng